Wat is NadaBrahma?

NadaBrahma is Sanskriet. Nada betekent vibratie of (innerlijke) klank, en Brahma is de scheppende kracht, de Creator. Je kunt het vertalen als ‘Alles is klank’ of ‘De wereld ontstaat uit (klank-)vibratie’.

Oerknal

In den beginne was er het Woord, zegt de bijbel en natuurkundigen spreken over de oerknal. Ook in de Indiase kosmologie ligt klank aan de basis van de schepping. Eerst was er louter bewustzijn, potentie (symbolisch weergegeven door Shiva in meditatie). Via een trilling ontstond een rimpeling in dit oneindig stille bewustzijn. Zo manifesteerde zich de creatieve scheppende kracht (de vrouwelijke Shakti-energie). Daar komt het begrip ‘Nadabrahma’ vandaan: de oerklank die het universum creëert.

Beweging veroorzaakt klank

Een trillende snaar, ruisende blaadjes, de klap van een botsing: beweging veroorzaakt geluid. En er is niets dat niet beweegt. Ook de schijnbaar vaste materie – een steen, een stuk hout, het menselijk lichaam – bestaat in feite uit eindeloos veel kleine deeltjes, die allemaal razend snel bewegen. Alleen zijn die trillingen veel te verfijnd voor onze oren. Alles beweegt – en alles maakt geluid: een immense kosmische symfonie.

Klank veroorzaakt beweging

Andersom brengt klank ook weer materie in beweging. Dat is de scheppende kracht van klank. De Zwitser Hans Jenny heeft dat in de jaren zestig zichtbaar gemaakt in prachtige foto’s en fascinerende films. Die laten zien hoe geluidsgolven ingewikkelde patronen en vormen creëren in bijvoorbeeld olie, water of zand. In het logo van NadaBrahma zie je de vorm die ontstaat wanneer zand in trilling wordt gebracht door de klank ‘aaa’.